Lži pana Ryšky

Lhaní, ohýbání pravidel, vysávání městské kasy straníky, snaha přihrávat lukrativní městský pozemek sponzorovi ODS bez transparentní dražby nebo absolutně nezvládnuté řízení města s projekty, jako je parkovací koncepce. Tak vypadá město Jihlava pod vedením Petra Ryšky z ODS.

Na zastupitelstvu 27. 2. 2024 mě tento politik osočil ze lhaní a poškozování města a městských firem. Jeho tvrzení jsem podrobně rozebral včetně odkazů a udělejte si obrázek o tom, kdo lhal, sami. 

Panu Ryškovi se na zastupitelstvu klepal hlas, a přestože svá slova jako bývalý učitel četl z taháku, který si na mě připravil, často blábolil nesmysly. Myslím, že není v nejlepší kondici na to řídit naše město a koalice by měla zvážit jeho výměnu. Arogantně a agresivně se totiž primátor nechová jen ke mně jako svému politickému konkurentovi a mým kolegům, ale také k našim spoluobčanům, kteří si dovolí ozvat se proti záměrům města. A to je podle mě nepřípustné. Primátor není v zastupitelské demokracii žádný diktátor, naopak by se měl ze svých činů daňovým poplatníkům zodpovídat.

Radek Hošek, zastupitel města Jihlavy

Aréna se stavět nebude aneb Hitler je gentleman

Ryška: "(Radek Hošek) již v rozhovoru v Deníku v srpnu 2022 říká, že HMA (Horácká multifunkční aréna) se nikdy nepostaví a že kdo to říká, že se Horácká aréna bude stavět, tak lže. Nyní se staví, a vím, že slušný člověk by se za tato svoje tvrzení omluvil. Od pana Hoška to však neočekávám." (čas: 01:13:17)

"Bylo to v srpnu 2022 před volbama. Bylo tam vyloženě… buď to napsal pan Singr, a nebo jste to musel říct, že jo. Takže bylo tam přesně napsáno, že aréna se stavět nebude, a kdo říká, že se bude stavět, tak že je lhář. Tohle takhle přesně byly vaše slova, který tam byly." (čas 3:56:35)

Realita: Pan Ryška na zastupitelstvu slíbil, že mi odkaz na článek pošle. Když jsem ho mailem urgoval, odpověděl, že noviny s tímto mým tvrzením jsou uloženy v archivu a že je do příštího zastupitelstva najde. Nečekal jsem, sám jsem si koupil předplatné Deníku, prohledal jeho archiv včetně tištěných verzí a nic z toho, co pan Ryška říká, jsem jako své sdělení nenašel. Až nápadně mi to připomíná Miloše Zemana a kauzu s článkem Hitler je gentleman. Jsem tedy zvědavý, kam svého mluvčího pošle primátor hledat.

Jediný, kdo tehdy měl zcela oprávněné připomínky k HMA, byl Ryškův nyní koaliční kolega Radek Popelka z hnutí ANO.

Slibovali arénu za 900 milionů korun, staví se za 1,9 miliardy. A touto částkou nekončíme

Ryška: "V únoru 2023 také (Radek Hošek) tvrdil, že v roce 2022 již měla aréna zajištěno kofinancování 300 milionů od státu a 300 milionů od kraje. Chtěl bych říct, že kraj v té době měl podepsané jenom memorandum, kde nebyla vůbec žádná částka, a odmítl o částce diskutovat a o 300 tisících jednal až v únoru 2021. Stát, respektive Národní sportovní agentura vypsala výzvu až na jaře 2021 s celkovou alokací 900 milionů, do které se přihlásilo 9 subjektů a zpočátku v roce 2021 teda vypadalo, že každý dostane pouze 100 milionů. Pouze po přehodnocení kvality jednotlivých projektů byly v lednu 2022 vybrány pouze 2 projekty  - brněnský a náš. A rozhodnutí o přidělení dotace 300 milionů jsme dostali až v roce 2023." (čas: 01:14:13)

Realita: Přestože primátor údaje na zastupitelstvu přečetl ze svého připraveného taháku, nedávala jeho slova úplně smysl. Na zastupitelstvu si pletl roky i sumy, a tak se na to těžko reaguje.

Nicméně skutečnost, že Kraj Vysočina přislíbil z tehdy zamýšlené částky arény 900 milionů korun spolufinancování HMA třetinou, tedy 300 tisíci, již za minulého volebního období 2016–2020, přímo potvrdil sám primátorův stranický kolega, zastupitel statutárního města Jihlavy a hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS) 4. 4. 2024 ve článku s titulkem Na Třebíčsku mi záleží, říká hejtman v periodiku Horácké noviny, kde doslova říká: „O podpoře jihlavské arény se diskutovalo řadu let již v bývalém vedení kraje, od kterého vzešel předběžný příslib dodat třetinu peněz na tehdy předpokládaný 900milionový rozpočet. Po aktualizaci rozpočtu po architektonické soutěži se vedení kraje dohodlo na finální podpoře jihlavskému projektu ve výši 500 milionů korun při rozpočtu 1,9 miliardy.“

Našel jsem také na iDNES článek z roku 2020, kde radní a manažer projektu Beke tvrdí, že se aréna bude stavět za 750 milionů korun, plus mínus dvacet procent, a že krize tuto výstavbu může zlevnit. Dnes jsme na necelých dvou miliardách, a to ještě bez vnitřního vybavení, které se bude kupovat zvlášť. Jsem zvědavý, na jakou částku se nakonec i s úroky z úvěru a částkou za trafiku pro pana radního dostaneme. 

Demoliční výměr s chybami, které primátor Ryška nezná

Ryška: "V červnu 2023 v Jihlavské drbně pan Hošek zveřejnil, že demoliční výměr má veřejně známé chyby. Já v tuto chvíli nevím které." (čas: 1:15:11)

"(...) jste řekl, že v demoličním výměru jsou veřejně známé chyby. My jsme zdemolovali podle tohoto demoličního výměru Horácký stadion, nebyl tam jediný problém, nikdo si na nic nestěžoval. Které chyby tam byly teda podle vás? Já o nich nevím" (čas: 1:19:29)

Realita: Primátorova slova hned po zastupitelstvu veřejně dementoval advokát stěžovatelů z Tyršovy ulice Jaroslav Homolka. „Co se týče údajných lží šířených panem Hoškem, tak mohu pouze potvrdit, že v řízení o odstranění stavby HZS nebyla vznesena pouze systémová podjatost, jak zaznělo z úst pana primátora, ale bylo namítáno mnoho závažných faktických vad,“ uvedl mimo jiné pan advokát Homolka, který označil jednání primátora Ryšky za zbabělost a celou diskuzi jako slovíčkaření a zavádějící pohledy na různé věci, na což se bez přípravy jen stěží reaguje. Samozřejmě díky vyplacení odškodnění obyvatelům Tyršovy se pravdu nikdy nezávisle nedozvíme.

Na tvrzeních pana Ryšky se ukázalo, že když kritizuji, že na jihlavské radnici pod vedením ODS levá ruka neví, co dělá pravá, mám pravdu. Buď primátor úmyslně lhal, nebo vůbec netuší, co se na radnici děje. Nevím, co je horší varianta.

Hlasovali pro družstevní bydlení, ale vždycky byli proti a nikomu nic neslibovali?

Ryška: Já už na to ani nechtěl moc reagovat nikde, ale pravda je taková, že družstevní bydlení jako takový město nikdy neslibovalo. To v podstatě nějakým způsobem se snažil organizovat pan Zeman pouze, který mluvil s těmi jednotlivými podnikateli, jestli tam družstevní bydlení bude moct být, nebo ne, a potom udělal na městě nějakou databázi těch, který by eventuálně tady v těch soukromých družstevních bytech chtěli být. My – já, Martin Laštovička ani David Beke –, kteří jsme teda byli [nesrozumitelné slovo v čase 4:03:56], jsme s tím nikdy nesouhlasili. Nikdy. Takže prostě všechny tyhlety řeči mi přijdou úplně zbytečný. My jsme vždycky byli proti tomu, aby se ta databáze tady dělala. (čas: 4:03:19)

Realita: Je pravdou, že informace o družstevním bydlení nechali radní po prvním průšvihu z webu města rychle smazat, ale obrátili se na mě tehdejší zájemci o družstevní bydlení, kteří se městem cítí podvedeni, a poslali mi dopisy, které jim na hlavičkovém papíru města posílala zaměstnankyně Útvaru městského architekta. Na ÚMA se lidé také měli ohledně družstevního bydlení obracet. V lokalitě Handlovy dvory pak došlo za tehdejšího vedení ke směně pozemků, kde bylo jednou z variant, jak se také uvádí v informačním dopisu města, který zájemcům přišel 20. 9. 2022, družstevním bydlení ve vlastnictví města Jihlavy. Kvůli tomuto projektu byl vyvlastněn také pozemek OC Tesco. O pokračování v projektu Dooma se navíc veřejně hlasovalo na zastupitelstvu města, kde pan Ryška a také pánové Beke a Laštovička zvedli ruku pro.

Dluhová past

Ryška: V únoru 2023 na Facebooku (Radek Hošek) napsal, že David Beke a Ryška ženou Jihlavu do dluhové pasti. Je zase jasné, že nerozumí ekonomice ani fungování města ani ekonomickým pojmům. Bylo by potřeba třikrát až čtyřikrát vyššího úvěru, abysme se do nějaké dluhové pasti dostali. (čas: 1:13:35)

Realita: Vyzval jsem pana Ryšku, ať mi pošle, kde jsem měl toto tvrdit. Dodnes mi nic neposlal. Že po svém působení v čele radnice předají novému vedení Jihlavu nejzadluženější v historii, je pravdou.


Vnitřní dluh města

Ryška: "(Radek Hošek) Tvrdí, že neřešíme vnitřní dluh města a stavíme megalomanské projekty. Toto tvrzení je neuvěřitelná lež." (čas: 1:15:31)

...

"Dobrá, píšete například, a asi jste se na to připravil, že jo? Když to píšete do Jihlavských očí. Není žádným tajemstvím, že máme na správě vlastního majetku aktuálně vnitřní dluh více než jednu miliardu korun. To jihlavští politici neřeší a raději rozhazují, rozdávají sami sobě a svým kamarádům štědré trafiky." (čas: 1:22:14)

...

"No jeden a půl miliardy to není, je to míň, ale nebudu se o tom dohadovat. Je to přes jednu miliardu (...)" (čas: 1:24:49)

Realita: Jsem rád, že pan primátor uznal, že jsem měl v Ježkových očích, periodiku města Jihlavy, nikoli Jihlavských očích, periodiku, které neexistuje, pravdu, že je vnitřní dluh města přes jednu miliardu korun. O tom, jestli je stavba za dvě miliardy megalomanským projektem ve městě s odhadovanými ročními příjmy v roce 2024 ve výši 2,2 miliardy, se můžeme dohadovat.

Finanční ztráty městských firem

Ryška: Také (Radek Hošek) píše, že velmi dobře zná výši finančních ztrát, koneckonců dneska to tady zopakoval, které generují městské firmy, a na ně, že potom doplácí občané. S výjimkou Dukly to většinově není pravda. Máme 5 městských firem a zeptal bych se pana Hoška teda, jestli opravdu dobře zná výsledky hospodaření, protože jsou výrazně kladné. (čas: 1:15:51)

Realita: Ještě jednou si zde půjčím výstižná slova pana advokáta Homolky, který píše: "Např. když je něco dotováno, ale účetně se vykazuje zisk, tak je zavádějící tvrdit, že společnost je zisková."

Co se týká městských společností, obecně platí, že pokud je společnost déle, než pět let v červených číslech, je povinna na sebe vyhlásit insolvenci. Například Teniscentrum je zadluženo a negeneruje výnosy, Správa městských lesů Jihlava by byla v roce 2023 ve ztrátě, pokud by nerozpouštěla daňovou rezervu. HC Dukla Jihlava je ztrátová mnoho let a žije pouze z dotací města.

Srovnání měst

Ryška: Prý děláme megalomanský projekt, a tak Jihlava stagnuje a města jako Třebíč a Žďár se rozvíjejí. Není to pravda. Studoval jsem geografii i geografii sídel a ukazatele, podle nichž se pozná, jestli se města rozvíjí, nebo ne. Ta ukazují spíše, že toto opravdu není pravda. (čas: 1:16:13)

...

Takže pak jsem samozřejmě mluvil o tom, že neustále vyzvedáváte, jak se rozvíjí Třebíč a Žďár a jak Jihlava zaostává. Já opravdu si to nemyslím. Říkal jsem se vás zeptat na ty ukazatele, ale to byste zase začal něco o tom, že tady je hezký náměstí, nebo tady je nějaký, to vůbec nejsou ukazatele. Já, abych to zkrátil, samozřejmě je tam infrastruktura, jsou tam pracovní příležitosti, školství a tak dále. Fakt jsem to studoval. A jedno z důležitých je také počet obyvatel. Třebíč je obec, kde obyvatel ubývá úplně nejméně, nejvíce teda. Je to 15 % od roku 2000, kde ze 40000 se dostali na 34 současnýho stavu. Žďár o 3 a půl tisíce a Jihlava narostla asi o 2 a půl tisíce. To bylo na posledním sčítání, které bylo před rokem. A prostě to jsou věci, který nemůžete říct, že ty města, který přijdou, přichází každý rok o spoustu obyvatel, že se rozvíjejí, a Jihlava, která má a roste v počtu obyvatel, roste i v počtu bytů a všeho dalšího, že prostě stagnuje. (čas: 1:38:19)

Realita: Ukazatele, neukazatele, já mluvím o tom, jak se lidé ve městě cítí. Centrum města Jihlavy je špinavé a nekomfortní pro obyvatele ani turisty a vylidňuje se. Provozovny v centru končí jedna za druhou. Zatímco například v Třebíči se po letech slibů začalo opravovat pod vedením schopného starosty Pacala náměstí, u nás jsme zůstali u slibů. Ve Žďáru se už staví družstevní bydlení, která předchozí koalice lidem slibovala.

Trafiky straníkům ODS

Ryška: O výběrovém řízení na jednatele Horácké multifunkční arény (Radek Hošek) píše, že toto výběrové řízení nedostal výjimečně jako trafiku nějaký politik - tady to koneckonců zopakoval zase - jak je ve městě prý zvykem. Byl jsem u desítek výběrových řízení za ty 4 roky, co jsem ve vedení města. Nevím o jediném, že by dostal trafiku, toto místo, nějaký politik. (čas: 1:16:39)

...

Říká, že trafiku dostal pan Prchal, to zaprvé nebylo výběrové řízení, ale a tam se psalo výběrových řízení. Já si nepamatuju na jediný, že by někdo dostal trafiku. A u pana Prchala to bylo tak jako, a každej, kdo u toho byl, to ví, že s Teniscentrem nikdo nechtěl nic dělat jako, a tak jsme přesvědčili pana Prchala, aby aspoň půl roku tam pomohl za 20 tisíc měsíčně. To co to je za trafiku, pane bože? Nás to v podstatě nezajímá, co tam dělá nebo jak a co. (čas: 1:40:00)


Realita: Nevím, který rozhovor má pan Ryška na mysli, například v tomto rozhovoru nic o výběrových řízeních neříkám. Ale abych jmenoval aktuální volební období, za trafiku považuji například to, že pan Prchal jako radní dostal odměnu navíc v Teniscentru jen proto, že od Pirátů přešel do ODS, jinak by už v Teniscentru nebyl. Výsledky pana Prchala za dobu jeho placeného fungování v Teniscentru nejsou nijak pozitivně vidět.

Pan radní Beke, opět ODS, si ke svému platu neuvolněného radního nechal zastupitelstvem schválit smlouvu na 800 korun za hodinu vykázané práce, mimo jiné za koncepci parkování a Horáckou multifunkční arénu. Není žádným tajemstvím, že to i vzhledem ke špatným výsledkům jeho práce v těchto oblastech dlouhodobě kritizuji. Navíc se tomu má podle mého názoru věnovat v rámci své funkce a odměny radního, ne dostat navíc takovouto trafiku jako zastupitel. Aréna se staví, ale nestaví ji pan Beke a stavěla by se i bez něj, od toho si platíme odborné pracovníky. Pan Beke měl zajistit, aby vše probíhalo hladce, ale kvůli jeho neschopnosti už město přišlo o několik milionů korun, například kvůli chybám v demoličním výměru a nutnosti vyplácet sousedům v Tyršově ulici odškodné.

Teniscentrum podruhé

Ryška: Vy jste koneckonců byl téměř rok v Teniscentru, v jeho představenstvu. ... Opravdu v tom teniscentru byl, nepředložil jedinej návrh, já ho nemám. Jestli je nějakej váš písemnej, tak nám, tak mi ho pošlete. Nikdy jste nic nepředložil, z pěti představenstev jste byl na třech. Když se jednalo o důležitých věcech, jako je ceník, tak jste tam ani nebyl, ani jste se k tomu nevyjádřil. To je pravda, ne že jste chtěl něco změnit. Opět lžete, pane, pane Hošku. (čas: 1:30:36)

Realita: Jediný, kdo tady lže, jste vy, pane Ryško. S jakoukoli snahou o změnu, nebyla šance na úspěch. Nebyly pevně dané termíny nebo nějaké časová osa, aby člověk mohl počítat s další schůzí. A s čím jste mě absolutně otrávili, byl zápis z 6. 5. 2022, který jeho zapisovatel a zároveň výkonný ředitel Teniscentra Marek Simbartl úmyslně zmanipuloval. To jsem tehdy také připomínkoval, k čemuž mám dohledanou mailovou komunikaci.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ...